Den nordiske mentoruddannelse

Mentorer er rollemodeller og måske endda forbilleder for andre. Deres værdier, deres faglige dygtighed, deres personlighed – har en inspirerende virkning på andre. Vi vil gerne lære noget af dem.

Men hvordan?

Langt hen ad vejen hviler mentorens opgave på mesterlærens principper.

En opgave, der løses godt, når den på en indsigtsfuld og bevidst måde tager afsæt i nogle af verdens ældeste pædagogiske principper; efterligning og samtalen.

Uanset om det er formelle eller uformelle ordninger, findes mentor-menteé relationen i mange sammenhænge. Vi kender det fx fra:

 • Praktikforløb på virksomheder (En praktikant kobles med en fastansat medarbejder)

 • Uddannelsesområdet (En ny elev kobles med “gammel elev” eller en ansat pædagogisk medarbejder)

 • Det sociale områder (Et menneske i en sårbar situation kobles med en pædagogisk medarbejder)

 • Integrationsområdet (Et menneske med en anden kulturel/sproglig baggrund kobles med en person, der kender og forstår den dominerende kulturs sprog og koder)

 • Introduktionsforløb (En ny medarbejder kobles med en “gammel medarbejder” – typisk en stærk kulturbærer)

 • Lederudvikling (En kommende eller ny leder kobles med en erfaren leder)

Et rigtig godt afsæt for at blive en dygtig eller endnu dygtigere mentor er, at man står godt i sig selv, har en oprigtig interesse i at forstå mennesker og ikke mindst hjælpe andre til at lykkes.

Mentorordninger er effektfulde, når man investerer i mentorerne. Giver dem redskaber, praksisrelevant viden og indsigt som kan bruges direkte i mentoropgaven.

Med andre ord ved vi, at mentorer gør en virkelig fornem forskel i andre menneskers liv. Efter mere end 15 års erfaring med at uddanne mentorer kender Lene Værge også de typiske udfordringer, som mentorer kæmper med i deres arbejde.

 • Manglende motivation hos mentée

 • Stagnation – ingen progression eller udvikling hos mentée.

 • Samtaler med mentée, der ikke flytter eller ændrer noget – selvom begge parter siger alt “det rigtige”.

 • Manglende ejerskab til egen situation hos mentée.

 • Manglende forståelse hos kollegaer for mentorens opgave – og måske for mentées særlige behov.

Vi tilbyder to forskellige mentoruddannelser til intern afholdelse hos jer: Den nordiske mentoruddannelse og MasterMentor uddannelsen. Vi tilpasser naturligvis altid efter målgruppen og jeres ønsker og behov – så I får det maksimale udbytte af den mentoruddannelse I vælger.

DOWNLOAD BROCHURERNE HERUNDER OG VÆLG DEN UDDANNELSE, DER PASSER BEDST FOR JER. (Vi designer og skræddersyer også mentoruddannelser)

HVOR STAMMER MENTOR BEGREBET FRA?